De Kleine Eendracht

De tuin

De tuin is parkachtig opgezet en we proberen meerdere tuinsferen te combineren. Door de ernaast gelegen verwilderde grondberging en het vele water is de tuin druk bezocht door vogels, vlinders, bijen en andere insecten.

De tuin bestaat uit een kruidentuin met bijenstal metĀ enkele bijenvolken; een boomgaard met grassen en bollen; een slootrand met knotwilgen en inheemse planten en een broedwand voor een ijsvogel; een biologische moestuin met klein fruit; een berkenbosje met grassen en bollen; een kas met druiven, perzik, tomaten, komkommer enĀ paprika, omsloten met een subtropisch terras met exotische beplanting en waterpartijen. In ontwikkeling zijn nu een kikker- en paddepoel en een paddestoelenkwekerij.

pulsatilla

sloot

-->